U bent hier

Het geluidsplan 2008-2013 kent een belangrijke rol toe aan de vermindering van het lawaai van het wegverkeer. Negen voorschriften van het plan zijn specifiek gericht op de vermindering van de geluidsimpact van het verkeer.

Maatregelen aanbevolen

 • Strategische maatregelen om het lawaai van het wegverkeer te verminderen : stimuleren van het gebruik van andere vervoermiddelen en de specialisatie van de wegen in woonwijken.
 • Preventieve maatregelen : samenwerken met de gewestelijke actoren om goede praktijken toe te passen inzake de stedelijke aanleg.
 • Curatieve maatregelen : concreet verminderen van lawaaiproblemen die in sommige wijken bijzonder scherp zijn.

Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad

In het kader van zijn eerste Plan ter bestrijding van geluidshinder in een stedelijke omgeving, werkte het Gewest eveneens een preventieve aanpak uit en ontwikkelde het knowhow inzake de problematiek van het wegverkeerslawaai. Hiervoor gaf Leefmilieu Brussel het 'Vademecum voor wegverkeerslawaai' uit (zie hiernaast: 'Zie ook').

Dit werkinstrument is bedoeld voor beleidsmakers en de actoren op het terrein, en is een leidraad met goede praktijken waarin ook de akoestische eisen voor het beheer van de wegen en het wegverkeer aan bod komen. Het doel ervan is een 'geluidsreflex' te ontwikkelen in elk verkeersherinrichtingsproject. Het is eveneens in bredere zin een sensibiliseringsinstrument dat zich tot alle Brusselaars richt. Het vermeldt de grote principes die voortaan in het Gewest zouden moeten worden toegepast voor de beheersing en planning van het wegverkeerslawaai.

Raadpleeg het Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad.

Opleiding van specialisten

Leefmilieu Brussel organiseert vormingsworkshops met als doel de geluidsproblematiek beter te integreren in de praktijk. Deze opleidingen mikken op een publiek van planologen, architecten, ingenieurs gespecialiseerd in de wegenbouw, mobiliteitsspecialisten, milieuadviseurs of adviseurs inzake ruimtelijke ordening.

Datum van de update: 11/01/2019
Documenten: 

Lijst van de factsheets 'zwarte punten in het wegverkeer' :

 • Vogelenzang (.pdf)
 • Maat Heren Wandelschoen Skechers Lichtbruine 43
 • Leuvensesteenweg tussen Dailly en Madou (.pdf)
 • Gentsesteenweg in St-Agatha-Berchem (.pdf)
 • Keizer Karellaan tussen Gentsesteenweg en Basiliek (.pdf)
 • Haachtsesteenweg tussen Rogier en Pogge (.pdf)
 • Haachtsesteenweg tussen de Lindestraat en de Houtweg (.pdf)
 • Leuvensesteenweg op het grondgebied van de gemeente Evere (.pdf)
 • Westerring ter hoogte van de Luizenmolenlaan en de Bracopslaan (.pdf)
 • Rays Blue Stretch Shirt d Wolfskin Vent Checks Ocean Jack M AvqBCW
 • Triomflaan (.pdf)

Lijst van de factsheets 'zwarte punten art. 10' (.pdf):

 1. Brouwerijstraat (.pdf)
 2. Woluwelaan (.pdf)
 3. Baanvak lijnen 26-124 langs de Braambeziënlaan (.pdf)

Technische rapporten

 • Brusselsesteenweg in Vorst: vergelijkende studie van het geluidsklimaat voor en na de vervanging van de tramsporen (.pdf) (in het Frans)
 • E411 in Oudergem, evaluatie van de geluidsniveaus gemeten door het station AUD-E411 (.pdf) (in het Frans)
 • Evaluatie van de geluidsimpact van de geluidwerende muren langs de ring (.pdf) (in het Frans)
 • Evaluatie van de geluidshinder door het wegverkeer van de E40 (.pdf) (in het Frans)
 • Bussen en geluidshinder (.pdf) (in het Frans)
 • Meting van het lawaai van het wegverkeer in de wijk Vogelenzang in Anderlecht (.pdf) (in het Frans)
 • Heren Maat Skechers 43 Wandelschoen Lichtbruine