Brief van Rachid Guernaoui, fractievoorzitter van D66 Den Haag:
 
‘In deze krant (Den Haag Centraal, 2 mei 2013) daagde CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker mij recent uit tot een debat over de rol die georganiseerd geloof in onze samenleving speelt en hoe we daar als gemeente mee om moeten gaan. Voor D66 is het duidelijk dat de overheid altijd neutraal moet blijven. Alleen dan is de gemeente er voor al haar inwoners en kan iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging, zijn of haar leven naar eigen inzicht invullen.

Geloof is voor veel mensen belangrijk. Het geeft mensen kracht en vertrouwen en biedt ze houvast bij het inrichten van hun leven. Geloof is ook iets persoonlijks, iets wat zozeer aan de aard van mensen raakt, dat iedereen de vrijheid moet krijgen om zijn of haar eigen geloof te belijden. Zonder dat de overheid zich daarmee bemoeit. Daar komt bij dat, omdat de overheid zich uit het private domein van geloof moet houden, geloof ook nooit leidend mag zijn voor de overheid. Dan wordt het ene geloof namelijk belangrijker dan het andere. Daarom kennen we in Nederland een scheiding tussen kerk en staat.

38 Maat Softshell Super Ervik Travelin Lichtgewicht Wandelschoen Grijs Zqn150

D66 waakt over die neutrale overheid en over die scheiding tussen kerk en staat. We zien ook dat veel mensen vanuit hun geloof iets willen betekenen voor onze samenleving en we juichen dat toe. Het betekent echter wel dat wij er zeker van willen zijn dat niemand wordt buitengesloten als de gemeente een maatschappelijke samenwerking aangaat, en dat aan niemand een geloof wordt opgedrongen.

Buurthuis van de toekomst
Vorige maand typeerde CDA-wethouder Karsten Klein kerken op Twitter als ‘buurthuis van de toekomst’. De wethouder, die zelf verantwoordelijk is voor de buurthuizen in Den Haag, zou beter moeten weten. Buurthuizen moeten voor iedereen in Den Haag open staan en een vertrouwde omgeving bieden, zonder dat je een bepaald geloof moet aanhangen en zonder dat mensen proberen je tot een bepaald geloof te bekeren. Dat betekent niet dat gebedshuizen geen maatschappelijke rol mogen vervullen, het betekent wel dat de gemeente geen gebedshuizen zou moeten aanwijzen als ‘buurthuis van de toekomst.’

New Maat White Dames Sneakers 40 Balance Wl574 OwqUOHr

Afgelopen tijd hebben we in Den Haag veelvuldig gesproken over de vraag of gebedshuizen dienst zouden mogen doen als stemlokaal bij verkiezingen. D66 heeft daar geen principiële bezwaren tegen. Toch waren wij het er mee eens toen de gemeente vorig jaar besloot om minder stemlokalen in gebedshuizen te plaatsen. De burgemeester had namelijk uit onderzoek geconcludeerd dat het goed zou zijn om zoveel mogelijk stembureaus op “meer laagdrempelige en drukbezochte locaties te vestigen dan kerken.” Dat komt immers ten goede aan de opkomst en past bij een neutrale en democratische overheid.

Een ander voorbeeld van het verschil tussen onze partijen, kwam aan het licht bij de bespreking van de voorlichting over seksuele diversiteit voor jongeren. Het Haagse CDA-raadslid Mitra Rambaran pleitte ervoor om daarbij geestelijke leidsmannen in te schakelen. Natuurlijk is het goed met hen in overleg te treden over hun opvattingen, maar zij kunnen volgens ons nooit namens een neutrale overheid invulling geven aan deze voorlichtingstaak.

Ongelijkheid
De strijd voor de neutrale overheid betekent ook dat D66 zich verzet tegen ongelijkheid in de wet. Sommige regels leveren voor iedereen een beperking op, terwijl ze voortkomen uit waarden die maar een deel van onze samenleving aanhangt. Goede voorbeelden daarvan zijn de koopzondag en de verboden op het homohuwelijk en euthanasie. Dit zijn onderwerpen waar het CDA zich op nationaal niveau in het verleden tegen heeft verzet; in de Tweede Kamer stemde die partij tegen de legalisatie van het homohuwelijk en euthanasie en tegen verruiming van de winkeltijdenwet.

D66 staat daar fundamenteel anders in. Iemand die er zelf voor kiest om op zondag niet te gaan winkelen of zijn of haar winkel niet te openen, moet dat recht hebben. Dat recht mag echter geen plicht worden voor andersdenkenden. En iemand die er zelf voor kiest om geen uiting te geven aan zijn of haar seksuele gevoelens omdat het in strijd is met de eigen religieuze waarden, mag die levenshouding nooit aan anderen opleggen. Gelijkheid onder de wet betekent dat ieder mens zijn of haar eigen leven naar eigen inzicht mag invullen, met of zonder geloof.

Daarmee komen we meteen aan bij het laatste punt van Bakker. Hij probeert, met veel kunst en vliegwerk, een verschil tussen D66 in de Haagse gemeenteraad en in de Tweede Kamer aan het licht te brengen. Dat verschil is er niet. Zoals D66 zich lokaal inzet voor de neutrale overheid, zo doet de partij dat ook nationaal. Een recent voorbeeld daarvan is de afschaffing van het verbod op godslastering. D66 heeft zich daar in de Tweede Kamer voor ingespannen, omdat de vrijheid van meningsuiting niet ondergeschikt mag zijn aan godsdienstige gevoeligheden. Vorige maand nam de Tweede Kamer dat voorstel met een overtuigende meerderheid aan, hoewel het CDA tegen stemde.

D66 ziet de persoonlijke waarde van geloof in en juicht de maatschappelijke betrokkenheid van alle Haagse inwoners en organisaties van harte toe. Veel mensen kiezen er vanuit religieuze overwegingen voor om zich in te zetten voor onze samenleving en dat is mooi. De overheid moet echter neutraal zijn en blijven. Dat betekent dat organisaties en maatschappelijke initiatieven die met belastinggeld of dankzij de inzet van de gemeente tot stand komen, ook neutraal moeten zijn. Als die organisaties zich exclusief richten op mensen met een bepaald geloof, of mensen van een bepaald geloof proberen te overtuigen, raakt die neutraliteit in het gedrang. En ook als wetten voor ongelijkheid zorgen, is dat het geval. Daarom bewaakt D66 de gelijkheid voor de wet, het neutrale karakter van de overheid en de scheiding tussen kerk en staat. Daar ben ik trots op. Alleen een neutrale overheid is een overheid voor ons allemaal.’

Dit artikel verscheen eerder in de Dames Outdoorvest Face Mezzaluna Tnf The Full Hoodie North Black Zip 5qTgxg0Y van 9 mei 2013.

Klik hier voor dit artikel op de website van D66 Den Haag.

Klik hierMaat Dames Platform Puma black Black Vikky Sneakers 38 1P1vTc voor het opinie-artikel van CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Bakker.
 

Ervik Maat Travelin Lichtgewicht Wandelschoen Grijs 38 Super Softshell

Deel dit artikel

Geef een reactie

Fashletics Sneakers Tamaris 40 Groen Maat HAWgcTq

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Super Ervik 38 Lichtgewicht Wandelschoen Grijs Maat Travelin Softshell